Võlaõigus

Võlaõigus hõlmab endas nii lepingulisi kui ka lepinguväliseid võlasuhteid. Nõustame igapäevaselt kliente lepingueelsetes läbirääkimistes, lepingust tulevate nõuete esitamisel ja lepingust tõusetuvate vaidluste lahendamisel. Kliendi vajadustest lähtuvalt koostame erinevaid lepinguid ning läbi õigusliku analüüsi hindame lepingute sisu, sõnastuse võimalikke riske ning vastavust õigusaktidele. Omame kogemusi väga erinevate ja ka keerukate lepingute koostamisel ning lepingutega seotud vaidluste lahendamisel teise lepingupoolega nii kohtuväliselt kui ka kohtus. Osutame õigusabi ka lepinguvälistest võlasuhetest tõusetuvate nõuete ja õigusküsimuste lahendamisel.

Menüü