Tööõigus

Nõustame kõigis tööõigusega seonduvates küsimustes nii tööandjaid kui töötajaid. Koostame erinevaid töösuhte jaoks vajalikke dokumente nagu tööleping, ametijuhendid, ettevõtte sisekorraeeskirjad ja tööohutusjuhend. Vaatame üle ka olemasolevaid lepinguid ning analüüsime nende sisu ja vastavust kehtivatele õigusaktidele. Esindame töövaidluste lahendamisel nii läbirääkimiste pidamisel kui ka töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Menüü