Äriõigus

Äriõiguse valdkonda kuuluvate küsimustega tegeleme igapäevaselt. Nõustame ettevõtteid nende erinevates arengustaadiumites, sealhulgas asutamisel, likvideerimisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel ning koostame kõiki nende tegevustega seonduvaid vajalikke dokumente. Aitame hankida ka ettevõttele vajalikud tegevusload, registreeringud  ja litsentsid. Abistame ettevõtte igapäevase tegevusega seotud küsimustes, sealhulgas aktsia- ja osakapitali suurendamisel ja vähendamisel, põhikirja muutmisel, osaluse võõrandamisel ja aktsionäride/osanike vaheliste lepingute ning muude ettevõtte juhtimisega seotud dokumentide koostamisel. Aitame ka asjaajamisel äriregistriga ja valmistame ette kõik vajalikud dokumendid kannete tegemiseks. Loomulikult kuulub meie tegevusalasse ka ettevõtete esindamine äriõiguslikes vaidlustes nii kohtueelses kui ka kohtulikus menetluses.

Menüü