Konkurentsiõigus

Konkurentsiõigusega seonduvad küsimused vajavad lahenduseni jõudmiseks tihti põhjalikku analüüsi. Osutame õigusteenust kõigis konkurentsiõigusega seonduvates valdkondades, muuhulgas nõustame koondumiste kontrolli menetluse korral ning turguvalitseva seisundi ja selle kuritarvitamisega seonduvates küsimustes, abistame ka konkurentsiõiguse nõuete täitmisel. Esindame suhtlemisel Konkurentsiametiga ning vaidluste lahendamisel kohtus.

Menüü