Riigi- ja haldusõigus

Omame palju kogemusi haldusõigusega seonduvates küsimustes. Abistame kliente suhetes riigi ja kohaliku omavalitsuste organitega, sealhulgas haldusaktide vaidlustamisel. Esindame klientide huve nii kohtuvälises haldusmenetluses kui ka halduskohtumenetluses. Oma igapäevases tegevuses nõustame ka haldusorganeid haldusmenetluse läbiviimisel.

Menüü