Perekonnaõigus

Perekonnaõigusega on reguleeritud abielu, põlvnemise ning eestkostega seonduvad suhted ning nendest tulenevate probleemidega tuleb tihti tegeleda. Osutame õigusabi kõigis perekonnaõiguse valdkondades, sealhulgas abielu lahutamine, abieluvaralepingute koostamine, abikaasade vaheliste vaidluste lahendamine, põlvnemisküsimused, elatise nõudmine, lapsendamine ning kaitseme kliendi huve kõigis perekonnaõiguse alastes kohtuvaidlustes.

Menüü