Ehitus- ja planeerimisõigus

Pakume igakülgset õigusabi ehituse valdkonnas. Nõustame ja abistame vajalike kooskõlastuste ja lubade taotlemisel, samuti ehituslepingute sõlmimisel. Esindame asjaajamisel nii riigi kui ka kohaliku omavalitsusega ning ehitusvaidluste lahendamisel kohtus. Nõustame kliente ka üld- ja detailplaneeringutega seotud küsimustes,  aitame dokumentide kooskõlastamisel kohaliku omavalitsusega ning ka haldusaktide vaidlustamisel planeeringuprotsessis.

Menüü