Intellektuaalse omandi õigus

Intellektuaalse omandiga seonduvad küsimused omandavad tänapäeval aina suuremat tähtsust. Seetõttu pakume klientidele igakülgset õigusabi intellektuaalse omandi valdkonnas ning nõustame autoriõiguse, kaubamärgiõiguse ja tööstusomandiga seonduvas. Koostame ja räägime läbi intellektuaalse omandiga seotud lepinguid ning esindame vaidluste lahendamisel kohtus ja ka muudes instantsides, sealhulgas autoriõiguse komisjonis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.

Menüü