Karistusõigus

Osutame õigusabi kriminaal- ja väärteomenetluses ning meil on kogemusi nii kannatanu kui  ka süüdistatava esindamisel. Anname nõu kriminaal- või väärteomenetluses tekkivate õiguslike küsimuste lahendamisel ning koostame kõiki menetluseks vajalikke dokumente. Esindame klienti  ülekuulamistel kohtueelses menetluses ning edasises menetluses.

Menüü