Keskkonnaõigus

Kasvava keskkonnateadlikkuse valguses on praktikas vajalikud keskkonnaõiguse alased teadmised ja oskused. Nõustame oma kliente keskkonnakaitse alaste dokumentide analüüsimisel ning abistame vajalike keskkonnalubade taotlemisel. Abistame ettevõtteid nende tegevust puudutavatest keskkonnaalastest nõuetest ja seadustest tulenevates küsimustes.

Menüü