Asjaõigus

Asjaõigus reguleerib omandiõigusega seonduvat. Oma igapäevases töös nõustame kliente erinevate asjaõiguslike tehingute tegemisel ja ettevalmistamisel sealhulgas kinnisvaraga seotud teemadel, pandi ja hüpoteegiga seonduvates küsimustes, kaasomandi jagamisel ning ka omandi- ja maareformi küsimustes.

Menüü