Saneerimine

Nõustame kliente kõigis ettevõtte saneerimisega seotud küsimustes ning osutame õigusabi kogu saneerimismenetluse jooksul. Esindame nii saneeritavaid ettevõtteid kui ka võlausaldajaid, kelle võlgniku suhtes saneerimismenetlus on algatatud. Abistame saneerimisavalduste- ja kavade koostamisel ning esindame saneerimisega seonduvas kohtumenetluses ja läbirääkimistel.

Menüü