Pärimisõigus

Nõustame testamendi või pärimislepinguga seotud õigusküsimustes ning aitame koostada pärandaja tahte kohase testamenti või pärimislepingu. Esindame pärijaid pärimismenetluses küsimustes, mis puudutavad pärandi vastuvõtmist, pärandist loobumist ja pärijate vahelisi vaidlusi.

Menüü