Pankrotiõigus

Meil on kogemusi nii võlgnike kui võlausaldajate huvide esindamisel pankrotimenetluses ning oleme valmis abistama kliente kõigis pankrotiga seonduvates õigusküsimustes. Esindame kliendi huve pankrotimenetluse ettevalmistamisel ja ka kogu pankrotimenetluse vältel ning koostame kõiki protsessiks vajalikke dokumente. Nõustame ka vara välistamise nõuete esitamisel ning nõuete tunnustamise üle peetavates vaidlustes.

Menüü